accused

سرسیلندر

این محصول دو پاورپوینت در مورد سر سیلندر می باشدعزیزان که موضوع مرتبط در این مورد دارند می توانند از این محصول استفاده کنند

مقیاس جذب تلگن (TAS)

مقیاس جذب تلگن (TAS) دارای7 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایشدر پژوهش جاری جذب شدن با "مقیاس جذب تلگن" سنجیده می­شود. تلگن و اتكینسون (1974) به منظور ارزیابی تفاوتهای فردی در تلقین و هیپنوزپذیری، میزان درگیر یا غرق شدن در رویدادهای روزانه یا مسایل مورد توجه، مقیاس TAS را ارائه كردند. فرض بر