👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه درونگرایی - برونگرایی (ویژه زنان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه درونگرایی - برونگرایی (ویژه زنان)

مشخصات « پرسشنامه درونگرایی - برونگرایی (ویژه زنان)»

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 16 سوالی

نوع فایل: word

اگر به این پرسشها صادقانه پاسخ دهید به اعماق شخصیت خود پی خواهید برد.بدین منظور لازم است به نکات زیر توجه فرمائید: الف) برای آنکه پاسخهایتان را کاملاً محرمانه نگاه دارید ، از یک برگ کاغذ جداگانه استفاده کنید. در این صورت دوستان خانوادۀ شما هم می توانند به این روشها پاسخ داده و تحت تأثیر پاسخهای شما قرار نگیرند. ب) پس از درک کامل پرسشها به آن پاسخ دهید. ج) اغلب متوجه می شوید که نمی توانید دقیقاً با سؤال مطرح شده موافقت یا مخالفت نمائید. بنابراین در چنین مواقعی پاسخی را انتخاب کنید که به عقاید و باورهای شما نزدیکتر است. د) صادقانه به پرسشها پاسخ دهید . به خاطر داشته باشید که شخص دیگری جزشما از پاسخهایتان و در نتیجه امتیاز شما مطلع نخواهد شد . بنابراین نیازی نیست طوری عمل کنید که خودتان را بهتر از آنچه که هستید نشان دهید. هـ) مدتی را که برای کامل کردن پرسشها صرف می کنید، تا نزدیکترین دقیقۀ آن محاسبه و یادداشت کنید.

👇محصولات تصادفی👇

محاسبه مقدار ساعت کارکرد و حقوق و مزایای کاری روش های تکراری پیش فرض در مسائل گسسته خطی از منظر معکوس« بایسیان» پروژه طرح کارآفرینی تولید آب میوه به روش صنعتی ایجاد یک تجارت اینترنتی پاورپوینت بررسی سلسله تک سلولیها