👈 فروشگاه فایل 👉

سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر

ارتباط با ما

... دانلود ...

سطوح تفسیر 5 گانه وکسلر

سطح 1 – هوشبهر مقیاس کلی :

v برای ارزشیابی سایر توانایی های شناختی ، پایه و بافت کلی را فراهم می کند .

v معمولا تنها نمره ای است که بیشترین اعتبار و روایی را دارد .

v موقعیت نسبی شخص را با همسالانش به دست می دهد .

v یک برآورد کلی از توانایی های ذهنی او در اختیار می گذارد .

سطح 2 الف : هوشبهرهای کلامی و عملی :

v بررسی هوشبهرهای کلامی و عملی ، و برسسی تفاوت نسبی بین آنها مهم است .

v تفاوت ممکن است صرفا بیانگر اطلاعات سودمند باشد و الزاما نشانه ای از بیماری پنهان نیست .

v در مواردی که تفاوت نمره ها 25 یا بالاتر باشد احتمال آسیب مغزی بیشتر است

v هرگونه تفسیر در مورد تفاوت نمره های آزمودنی در هوشبهر های کلامی و عملی باید با در نظر گرفتن و توجه به وضعیت جمعیت شناختی وی صورت گیرد .

سطح 2 ب : هوشبهرهای کلامی و عملی

v معانی وابسته به نمره های عامل مورد توجه قرار گیرد .

v عامل آزادی از حواسپرتی (در مقیاس کودکان ) شامل محاسبه عددی ، فراخنای ارقام و رمز گردانی می باشد .

v رهایی از حواسپرتی با تمرکز ، توجه و حافظه همبستگی نشان داده است .

v پایین بودن نمره عامل رهایی از حواسپرتی ممکن است کاهش عملکرد آزمودنی در سایر حوزه ها را سبب شود ، لذا در برآورد قابلیت کلی شخص این نکته را باید مورد توجه قرار داد .

👇محصولات تصادفی👇

بررسی ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی دانش آموزان دخترانه کرج با سابقه شکست تحصیلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق جریانات نقدی مقاله انگلیسی چرخه حیات صنعت با ترجمه فارسی پاورپوینت بررسی تاثیر کلسیم کلرید و PH در انعقاد شیر دانلود پاورپوینت درس روش تحقیق 79 اسلاید