👈 فروشگاه فایل 👉

كامپیوتر در علوم زیستی

ارتباط با ما

... دانلود ...

كامپیوتر در علوم زیستی

چكیده

هزاران سال است كه بشر از فعالیتهای زیست شیمیایی موجودات زنده بهره‌برداری می‌كند و در نتیجه زیست تكنولوژی تا حد زیادی مدیون كارهای نوین است . دانش نوظهور زیست، تكنولوژی را بصورت كاربرد خواص زیستی جانوران و یا فرایندهای گوناگون در صنایع تولیدی یا خدماتی تعریف می‌كند.

استفاده از علوم گوناگون زیستی به نفع بشریت اغلب از نوآوریهای اخیر تصور می‌شود ولی درك عمیق مكانیسم و كنترل تبدیلات زیست شیمیایی موجود را میسر می‌سازد .

توانایی بشر در تغییر ویژگی جانداران به روش خاص دستكاری ژنها است و زیربنای شاخه‌های مختلف علوم زیستی تكنولوژی (ژنتیك) ، ابداع روشهای جدید ژنی است كه امكان هدایت جانداران را به انجام تبدیلات خاص و یا تولید محصولات معین فراهم می‌كند .و كاربرد تكنولوژی كه سمبل آن كامپیوتر است در بررسی و به ثمر رساندن یافته‌های تئوری و مشاهده‌ای متخصصین این علوم به ذخیره و بازیابی ومقایسه وبه اشتراك گذاشتن اطلاعات دریافتی نقش بسزایی در پیشرفتهای شگرف دارد .

استفاده مداوم از یك منبع همچنین بستگی به اثرات وارده از استخراج آن بر محیط زیست دارد حتی اگر تهیه یك منبع از نظر اقتصادی به صرفه باشد استفاده از آن با توجه به بررسیهای مختلف شاخه‌های علوم زیستی در خصوص نقش آن بر ژن و چه تأثیر آ‌ن بر اكولوژی محیط زیستی و چه در رشد و بقای جانداران ، ممكن است حداقل و گاهی حذف شود . پس تعریف یك منبع و موارد دسترسی به منابع بستگی به تغییرات تكنولوژیكی و اقتصادی و اثرات بررسی شده آن و اثرات منتجه از بهره‌برداری آن بر محیط زیست را دارد .

بطور عملی آنچه در بقای محیط زیست حائز اهمیت است كه استفاده اقتصادی از تمامی جنبه‌های مختلف علوم زیستی را قابل دسترسی و برای بهره‌برداری با هزینه‌های منطقی میسر سازد .

فهرست

كاربرد گسترده كامپیوتر در علوم زیستی

پیشرفتهای ژنتیكی

كاربرد نرم افزارها در ذخیره داده ها

سیستیك فیبروزیس

مبارزه طلبی بزرگ كاربرد كامپیوتر

منابع و ماخذ

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت تحقیق درباره انواع تبلت ها به صورت کامل توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی مقاله ترجمه شده اینترنت Firewall دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم اعتیاد و مواد مخدر آموزش کنترل کیفیت رنگ های صنعتی