پاورپوینت بررسی عناصر غذایی و تغذیه باغات | accused | 12238

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. در این پست فایل کامل پاورپوینت بررسی عناصر غذایی و تغذیه باغات معرفی شده است. این فایل نسبت به سایر سایت ها جامع تر و با کیفیت بالاتری بوده پس پیشنهاد می کنم حتما از سایت ما دانلود بفرمایید. توجه: اگر رمز اینترنتی یا همان رمز دوم کارتتون رو در اختیار ندارید، باید برای پرداخت هزینه محصول آن را تهیه کنید. برای این منظور به عابر بانک مراجعه کنید.

١١٠ «. ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ پاورپوینت بررسی عناصر غذایی و تغذیه باغات ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺗﻮ » : ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس پاورپوینت بررسی عناصر غذایی و تغذیه باغات ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺲ و پاورپوینت بررسی عناصر غذایی و تغذیه باغات ﺑﺮاي او ﺑﻔﺮﺳﺖ و اﮔﺮ وي پاورپوینت بررسی عناصر غذایی و تغذیه باغات درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و پاورپوینت بررسی عناصر غذایی و تغذیه باغات ﺑﻪ «. اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺪون پاورپوینت بررسی عناصر غذایی و تغذیه باغات ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ

پاورپوینت بررسی عناصر غذایی و تغذیه باغات

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پاورپوینت بررسی عناصر غذایی و تغذیه باغات

پاورپوینت بررسی عناصر غذایی و تغذیه باغات در 29اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مقدمه

شناسایی وضعیت تغذیه ای باغهای میوه درمدیریت موادغذایی بمنظورافزایش تولیدوبهبودکیفیت میوه ها کاری ضروری واجتناب ناپذیراست.کاربردموادغذایی موردنیازدرزمان مناسب وبه مقدارمناسب برای سلامت باغهای میوه ضروریست. کاربرد موادغذایی موردنیازبه شکل صحیح نیزخیلی مهم است. همچنین وجودموادغذایی دریک محدوده مطلوب موجب افزایش رشد وتولید میشود . افزایش کمیت وکیفیت محصول درباغات میوه علاوه برخودکفایی وتامین موادغذایی موردنیاز مردم در داخل کشور از نظرصادرات نیز حائز اهمیت است.

اهداف:

* افزایش عملکردمحصول درباغات میوه

* افزایش کیفیت وبازارپسندی محصولات باغی

* افزایش خاصیت انباری ومدت زمان نگهداری میوه ها درسردخانه

* رفع علایم کمبودعناصرغذایی وکنترل ناهنجاریهای فیزیولوژیکی

* حفظ محیط زیست با مصرف بهینه کودهای شیمیایی

* بهداشت محصولات غذایی وتامین سلامت جامعه

* افزایش عمراقتصادی (مدت زمان بهره برداری) درختان میوه

* افزایش مقاومت درختان میوه به آفات وبیماریها

دستورالعمل اجرایی طرح

تغذیه بهینه درختان میوه

1 – چا لكود

روش چالكودكه درواقع نوع خاصی ازجایگذاری موضعی كودها می باشدیكی ازبهترین روشهایی است كه ضمن كاهش سطح تماس كودباخاك،موجب افزایش غلظت كوددرنزدیكی ریشه شده وازاین طریق رشدمطلوب درختان رافراهم می نماید.دراین روش درنزدیكی ریشه درخت چاله هایی حفركرده وسپس آنهارابامخلوط كودهای آلی وشیمیایی پرمیكنند.

روش اجرای طرح چا لكود

چاله هابایستی درقسمت انتهایی سایه اندازدرخت كه بیشترریشه های جوان وفعال دراین منطقه قرارمیگیرندحفرشوند،چون توانایی ریشه های جوان وفعال درجذب آب و عناصرغذایی بیش ازریشه های پیر

می باشد.به علاوه باحفرچاله درچنین مناطقی به ریشه های اصلی وقطوردرختان صدمه ای واردنمی شود.محل چاله بایددرجایی باشدكه آب آبیاری حتمابه طریقی آن راخیس كند.بطوركلی برای هردرخت 10ساله یابالاتر2تا4چاله به عمق 40-50سانتی متروبه قطر30-40سانتی متردراطراف درخت ودرفاصله حداقل1تا1.5متری ازتنه درخت (بسته به سن درخت)ایجادمی شوند.

خاك خارج شده ازچاله هارابه صورت یكنواخت درفاصله بین ردیف های درختان پخش وازبازگرداندن دوباره آن به داخل چاله خودداری كنید.سپس كودهای شیمیایی توصیه شده راباكوددامی (برای هرچاله تقریبا2كیلوگرم كوددامی) مخلوط ودراواخرزمستان درچاله هاجایگذاری نمایید.

👇محصولات مشابه با پاورپوینت بررسی عناصر غذایی و تغذیه باغات👇

دانلود پاورپوینت تاثیر عناصر سنگین بر تغذیه 37 اسلاید مقاله درمورد بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی مقاله تحلیل عملكرد تغذیه‌ای خانوارهای شهری و روستایی و تعیین اثر بخشی مخارج خانوارها در تأمین نیازهای غذایی كاربرد برنامه‌ریزی خطی پاورپوینت بررسی تغذیه در سنین بلوغ و نوجوانی دانلود درس الگوی تغذیه و آشپزی پودمان تغذیه و سلامت خانواده گزارش كارآموزی پیرامون منابع تغذیه شامل ساختار منبع تغذیه وعیب یابی آن در شركت كامپیوتری پاورپوینت بررسی افزودنی های غذایی پاورپوینت بررسی استخراج در صنایع غذایی پاورپوینت بررسی میكروبیولوژی مواد غذایی

👇محصولات تصادفی👇

نمونه ضمانت نامه پیش پرداخت پژوهش امتیاز تنباکو پاورپوینت انواع بازاریابی (فصل دوازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی (فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های دکتر شمس السادات زاهدی) دانلود پاورپوینت انواع اوراق بهادار(فصل دوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) پرسشنامه نگرش ارتباط قبل از ازدواج در دانشجویان مبانی نظری پیشرفت تحصیلی پروژه کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ) طرح توجیهی ماشین چاپ همه سوال ها و جواب های کتاب علوم دوم ابتدایی گزارش کاراموزی در مهد کودک کیانا پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امکان سنجی تحقق دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام پاورپوینت پایداری شیب ها «Stability slopes»

👇کلمات کلیدی👇

پاورپوینت بررسی عناصر غذایی و تغذیه باغات;عناصر غذایی و تغذیه باغات