👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت آموزش Free Hand

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخشی از مطالب و عناوین موجود در این پاور پوینت :

اسلاید آموزش Free Hand

با فعال کردن این گزینه از منوی View خط کش های افقی و عمودی در سند جاری به نمایش درآمده و کنترل مقیاس در طراحی را برای طراح امکان پذیر می سازد. خط کش ها امکان تعیین دقیق موقعیت نشانگر ماوس را در جهات افقی و عمودی بر اساس واحد اندازه گیری جاری برای کاربر فراهم می آورند نقطه مبدأ ( ۰ و ۰ ) خط کش در گوشه سمت چپ و پائین صفحه گرافیکی می باشد. واحد اندازه گیری خط کش ها بر اساس واحدی خواهد بود که در نوار وضعیت قبلاً تعیین کرده اید.

فهرست مطالب

خط کشهای صفحه Page Rulers

شناسایی اصول ترسیم Rectangle

شناسایی اصول ترسیم Ellipse

شناسایی ترسیم polygon

شناسایی اصول ترسیم Star

گزینه های پنل objectبرای چند ضلعی ها

شناسایی اصول ترسیم Line

ترسیم شکل به کمک ابزار pen

اصول کار با ابزارهای spiral pencil

تکمیل کار با استفاده از امکانات تکثیر و ویرایش در فری هند

فرامین past spcial copy spcial واقع در منوی Edit

فرامین past behind past in Front واقع در منوی Edit

ملغی کردن فرامین

شناسایی اصول کار با ابزار skew

شناسایی اصول کار با پنل More

تغییر شکل موضوعات با استفاده از نوار ابزار Envelope

شناسایی اصول کار با فرمان Group

شناسایی اصول کار با فرمان ungroup

شناسایی اصول کار با فرمان Join

شناسایی اصول کار با فرمان join Blend to path

شناسایی اصول کار با فرمان Blend

شناسایی اصول کار با فرمان union

شناسایی اصول کار با فرمان punch

شناسایی اصول کار با فرمان Crop

شناسایی اصول کار با فرمان Divide

شناسایی اصول کار با فرمان Interesect

شناسایی اصول کار با ابزار Smudge

شناسایی اصول کار با ابزار Arc

شناسایی اصول کار با ابزار Mirror

کار با فرمان Save as Save

👇محصولات تصادفی👇

تحلیل مقابله ای نگرش فلسفی با رویکرد استراتژیک پروژه کارآفرینی کارگاه تولید بتن سبک (واتیونگ،هبل،سیلیکا) فرم كوتاه پرسشنامه طرح‎واره ها‎ی یانگ (YSQ-SF) دانلود تحقیق وعظ و موعظه کتاب انگلیسی قرارداد های‏‎ EPC ‎در نفت و گاز