پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت | accused | 13888

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. در این پست فایل کامل پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت معرفی شده است. این فایل نسبت به سایر سایت ها جامع تر و با کیفیت بالاتری بوده پس پیشنهاد می کنم حتما از سایت ما دانلود بفرمایید. توجه: اگر رمز اینترنتی یا همان رمز دوم کارتتون رو در اختیار ندارید، باید برای پرداخت هزینه محصول آن را تهیه کنید. برای این منظور به عابر بانک مراجعه کنید.

١١٠ «. ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺗﻮ » : ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺲ و پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت ﺑﺮاي او ﺑﻔﺮﺳﺖ و اﮔﺮ وي پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت ﺑﻪ «. اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺪون پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ

پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت

پاورپوینت مراحل توسعۀ مدیریت

اسلاید ۱:

مقدمه

پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگردد امّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود.

جوامع تاکنون ۵ دوره راگذرانده اند:

١- خوراکجو(عصر کشاورزی): مواد مورد نیاز مستقیم تهّیه ومصرف میشد.

۲- عصرکشاورزی : تولید از مصرف بیشتر بود برای مازاد تولید باید سازو کارهائی ارائه میشد بنابراین الگوی مدیریتی ﭙیچیده ای لازم بود.

۳- جامعۀ صنعتی : تولید هم اضافه وهم متنوّع شد.

۴- جامعۀ خدماتی.

۵- عصراطلاعات وارتباطات: بازارهای مجازی بوجود آمدند.

مدیریت حرفه ای اززمان انقلاب صنعتی شکل گرفته است

اسلاید ۲ :

مراحل توسعۀ مدیریت :

۱- مکتب کلاسیک ها (١۹۲٠-١۸۸٠) : تٲکید بر ساختار ومنابع زیرزمینی وفنّی ۲- مکتب نئوکلاسیک ها(١۹۴٠-١۹۲٠) : تٲکید بر عامل انسانی در کنار عامل فنّی.

۳- مکتب سیستمی (١۹۶٠-١۹۴٠) : نگاه کل گرایانه.

۴- مکتب اقتضائی (١۹۶٠تا کنون) : هیچ روشی فی نفسه قابل رد یا تردید نیست.موقعیت گرائی It depents

مکتب نئو کلاسیک ها مکتب روابط یا منابع انسانی است وبامطالعات التون مایو(هارثون) آغازگردیدکه به اهمیّت عامل انسانی ﭙﯽ برده شد.ازنظرمایو Ahappy worker is a productive worker. دراین مکتب تاکید برانسان و عامل فنّی است Social & Teechnical.علم مدیریت منابع انسانی ازاین مکتب آغازمی گردد.درمکتب کلاسیک منابع فیزیکی وزیرزمینی مورد توجّه قرار داشتند امّا در مکتب نئوکلاسیک تاکید بر منابع روزمینی بود.درعصرکنونی کشورهائی موفّق اندکه منابع انسانی توسعه یافته وغنی داشته باشند.امروزه شاخص (Human Development Index)H.D.I از جمله امیدبه زندگی حق انتخاب(دموکراسی) و…

اسلاید ۳:

مبنای توسعه قرار داده شده. جوامع کنونی بیشتربه سمت کسب وکار مجازی حرکت میکنند وبرای رفتن به کسب وکارمجازی نیاز به منابع انسانی توسعه یافته داریم امّا متٲسفانه درکشورما اهمّیت منابع انسانی چندان که باید موردتوجّه قرارنمی گیرد واهمیّت مدیران به ترتیب زیراست:

١- مدیر تولید ۲- مدیر مالی ۳- مدیر بازاریابی ۴- مدیر منابع انسانی

سطوح موردبحث مدیریت منابع انسانی به طور کلّی درجهان عبارتنداز:

١- واحدسازمانی ۲- سازمانی ۳- ملّی ۴- بین اللملی ۵- چند ملیّتی ۶- جهانی

استراتژیک ترین عامل برای توسعۀ کشورها منابع انسانی قلمداد میشود. درهمین زمینه دو بحث مطرح شده است :

١- مدیریت منابع انسانی استراتژیک : نگاه بلندمدّت برای مدیریت کردن منابع انسانی در یک سازمان است .

۲- مدیریت استراتژیک منابع انسانی : نگاه بلندمدّت برای مدیریت کردن منابع انسانی در یک کشور است .

👇محصولات مشابه با پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت👇

پاردپوینت مراحل توسعه مدیریت پاورپوینت بررسی مراحل تجهیز کارگاه (مراحل آماده سازی کارگاه) دانلود تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشاركتی اصول و مراحل آن 32 ص دانلود پاورپوینت آموزش و توسعه منابع انسانی (فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) پروپزال آماده رشته مدیریت با عنوان بررسی نقش تبلیغات در توسعه صنعت توریسم مباحث و دیدگاه های موجود در زمینه تعامل انتقال فناوری و توسعه در كشورهای در حال توسعه پاورپوینت مراحل مختلف عفونت hiv پاورپوینت مراحل تحلیل دینامیکی سازه پاورپوینت بررسی مراحل ساخت پنیر

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق کامل در موردطیف سنجی اتمی تحقیق در مورد شهرستان کرج برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی مقاله درباره ارزشیابی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانلود برنامه راهبردی و طرح جامع شهر سمنان گزارش کارآموزی - دفتر فنی سد و نیروگاه دز كنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی در مورد: تلفنهای همراه و ایمنی بزرگراهها روز به روز سازی در سال 2002 ترویج دادن فرهنگ کتابخوانی ومطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر گزارش کارآموزی معماری،نماكاری مقاله در مورد حسابداری و حسابرسی در بانک رایانه، فراهم کننده انقلاب آموزشی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارتهای خودآگاهی و حل مساله مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه و مناطق آزاد دانلود پاورپوینت مراحل رشد گیاه کلزا 13 اسلاید دانلود تحقیق مشكلات آموزش انشاء 12 ص

👇کلمات کلیدی👇

پاورپوینت مراحل توسعه مدیریت;پاورپوینت;مراحل توسعه مدیریت