👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق نحوه گذراندن اوقات فراغت كاركنان زندان اوین

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق نحوه گذراندن اوقات فراغت كاركنان زندان اوین

فایل بصورت pdf می باشد

فهرست

الف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پیشگفتار –

ب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمه –

: اول فصل

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فراغت اوقات تعریف –

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موضوع انتخاب علت و اهمیت –

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحقیق اهداف –

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحقیق تعاریف –

: دوم فصل

6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فراغت اوقات مفهوم –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فراغت اوقات گذران نحوه و میدان – 6

: سوم فصل

9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اطلاعات گردآوری ابزار –

9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آماری جامعه –

10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرسشنامه تدوین نحوه –

: چهارم فصل

12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اطلاعات توصیفی تحلیل و تجزیه –

31 . . . . . . . . . . . . . . . فراغتی مکانهای تاسیسات و امکانات کمبودهای و معایب –

32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( اوین زندان پرسنل پیشنهادات ) تحقیق پیشنهادات –

35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضمائم –

👇محصولات تصادفی👇

اجاره،سرقفلی وحق كسب وپیشه وتجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی جزوه طراحی و ساخت کامپایلر آموزش نرم افزار Front page پاورپوینت روانشناسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل آسیب پذیری شهر در برابر زلزله