مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه سیستم مدیریت دانش | accused | 14732

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. در این پست فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه سیستم مدیریت دانش معرفی شده است. این فایل نسبت به سایر سایت ها جامع تر و با کیفیت بالاتری بوده پس پیشنهاد می کنم حتما از سایت ما دانلود بفرمایید. توجه: اگر رمز اینترنتی یا همان رمز دوم کارتتون رو در اختیار ندارید، باید برای پرداخت هزینه محصول آن را تهیه کنید. برای این منظور به عابر بانک مراجعه کنید.

١١٠ «. ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه سیستم مدیریت دانش ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺗﻮ » : ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه سیستم مدیریت دانش ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺲ و مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه سیستم مدیریت دانش ﺑﺮاي او ﺑﻔﺮﺳﺖ و اﮔﺮ وي مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه سیستم مدیریت دانش درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه سیستم مدیریت دانش ﺑﻪ «. اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺪون مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه سیستم مدیریت دانش ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ

مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه سیستم مدیریت دانش

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه سیستم مدیریت دانش

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

فهرست

2- 1مقدمه................................................................................................................................

13

2-2 مدیریت دانش چیست......................................................................................................

14

2-3 تاریخچه............................................................................................................................

15

2-4 تعاریف مدیریت دانش......................................................................................................

19

2-5 تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط.................................................................................

22

2 -5-1 داده......................................................................................................................

22

2-5-2 اطلاعات................................................................................................................

23

2-5-3 دانش......................................................................................................................

23

2-6 انواع دانش.......................................................................................................................

24

2-6-1 دانش صریح............................................................................................................

24

2-6-2 دانش ضمنی............................................................................................................

25

2-7 چرخه دانش......................................................................................................................

27

2-8 چرخه سیستم مدیریت دانش............................................................................................

28

2-9 اهداف مدیریت دانش ......................................................................................................

29

2-10 نیاز به مدیریت دانش......................................................................................................

31

2-11 روش های مدیریت دانش...............................................................................................

31

2-12 الزامات سیستم های مدیریت دانش................................................................................

32

2-13 مزایای مدیریت دانش.....................................................................................................

34

2-14 منافع مدیریت دانش.......................................................................................................

35

2-15 برنامه های مدیریت دانش و روند تولید دانش...............................................................

38

2-16 آموزش مدیریت دانش....................................................................................................

39

2-17 نقش دانش در مدیریت دانش.........................................................................................

40

2-18 نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش.......................................................................

41

2-19 منابع دانش......................................................................................................................

44

2-20 دسته بندی ابزارهای مدیریت دانش................................................................................

44

2-21 اصول مدیریت دانش......................................................................................................

46

2-22 اجرای مدیریت دانش.....................................................................................................

48

2-23 چالشهای پیش روی مدیریت دانش................................................................................

51

2-24 اهمیت و ضرورت دانش در سازمانهای دولتی...............................................................

52

2-25 مزایای سازمان متاثر از مدیریت دانش............................................................................

54

2-26 موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها.......................................................................

56

2-27 چارچوبی برای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی.......................................................

58

2-28 پیشنهادهایی در زمینه استقرار سیستم مدیریت دانش......................................................

59

2-28-1 حوزه منابع انسانی..............................................................................................

59

2-28-2 حوزه ساختار سازمانی........................................................................................

60

2-28-3 حوزه فرهنگ سازمانی ......................................................................................

61

2-28-4 حوزه فناوری اطلاعات .....................................................................................

61

2-28-5 حوزه فرآیندها ...................................................................................................

62

2-28-6 حوزه عوامل برون سازمانی .............................................................................

62

2-29 راهكارهای لازم جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان ............................................

63

2-30 چه گروهی عهده دار مدیریت دانش در سازمان می باشند ............................................

64

2-31 ارزیابی اثربخش مدیریت دانش .....................................................................................

66

2-32 موافقان و مخالفان مدیریت دانش در سازمانهای دولتی .................................................

66

2-33 سوابق تحقیقاتی .............................................................................................................

67

2-34 شركت مادر تخصصی توانیر...........................................................................................

71

2-35 صنعت برق و مدیریت دانش..........................................................................................

72

2-35-1 هدف .................................................................................................................

73

2-35-2 استقرار سیستم مدیریت دانش در شركت توانیر و شركتهای زیرمجموعه...........

75

2-35-3 وظایف كارشناس مسئول مدیریت دانش در توانیر .............................................

78

2-1مقدمه

دانش یك منبع كلیدی در هر سازمانی است .انسان هرچه بیشتر بداند، بهتر می تواند عمل كند . دیگر دورانی كه در آن فقط پول، زمین و نیروی بازو، به عنوان سرمایه شناخته می شدند، به سرآمده است. در دنیای امروز، دانش نه تنها به عنوان یك سرمایه محسوب می شود، بلكه به عنوان مهم ترین سرمایه نیز برای سازمان ها تلقی می شود. لذا در عصر دانایی كه در آن دانش بسان مهم ترین سرمایه محسوب می شود، سازمان ها نیازمند رویكرد مدیریتی متفاوت نسبت به مسائل سازمان و كاركنان هستند. حفظ و نگهداری كاركنان سازمان ها و پرورش ظرفیت یادگیری آنان نقش تعیین كننده ای در موفقیت و كسب مزیت رقابتی برای سازمان دارد. لذا همانند مدیریت منابع فیزیكی مانند پول، مدیریت دانش نیز باید بخشی از سیاست های استاندارد سازمان باشد. (انتظاری،85 )

دورنمای تاریخی از مدیریت دانش امروزی، به این مطلب اشاره دارد كه مدیریت دانش یك خواسته قدیمی بوده است. دانایی شامل دانستن و دلایل دانستن بوسیله فلاسفه غربی به صورت مدون شاید هزار سال قبل ایجاد شده باشد. همچنین فلاسفه شرقی یك مشاركت هم اندازه در تدوین دانایی داشتند، اگرچه بیشتر تاكید آنها بر دریافت هدایت های روحانی و زندگی مذهبی بود و بسیاری از این تلاش ها به سمت بدست آوردن دریافت های مجرد و فرضی از آنچه كه دانایی مورد بحث قرار می دهد مربوط می گشت(انتظاری،85) .

حتی برخی دیگر از این هم فراتر رفته اند و معتقدند كه تلاش ها و نیروهای انسان های اولیه در محیط ناآشنای زندگی خود برای فهم روابط و بقا، نمونه های عملی از جستجوی دانایی و هدایت آن دانایی به سود خود است. اما اینجاست كه نقش اصلی انسان در سطح مدیریت دانایی مطرح می گردد، چرا كه این واقعیت آشكار شده است كه دست یابی به سطحی از رفتار اثربخش برای رقابت عالی و سطح بالا ضروری است و این مستلزم این است كه همه افراد سازمان در نظر گرفته شوند. مدیران برای این كار باید بین شناخت، انگیزش، رضایت فردی، احساس امنیت و خیلی از عوامل دیگر یكپارچگی و همانگی ایجاد كنند. امروزه مدیریت دانش فقط با فشار اقتصادی ایجاد نمی شوند، بلكه جنبه مهم مدیریت دانایی، رفتار اثربخش افراد است(صیف و كرمی،1383،ص20)

👇محصولات مشابه با مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه سیستم مدیریت دانش👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش مشتری در سازمان دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق متغیرهای توانمندسازی ، مدیریت دانش و ساختار سازمانی مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت دانش مشتری در سازمان مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایانه ها و سیستم حمل و نقل

👇محصولات تصادفی👇

مقاله درمورد بررسی وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشكی در بیمارستان دانلود پاورپوینت نیرویابی، جذب و گزینش (فصل سوم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه مجید را در کلاس اصلاح کنم دانلود چگونه توانستم به پروین در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم طرح توجیهی تولید پفک نمکی با ظرفیت 400 تن در سال پرسشنامه صداقت و راست گویی پیشینه و مبانی نظری اضطراب مبانی نظری خودکارآمدی پاورپوینت کامل گل گندم خاردار پاورپوینت موزه موسیقی تهران مقاله آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها در شرکت ایران خودرو آموزش front page xp پاورپوینت کارت امتیازی متوازن (BSC) مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی و رضایت جنسی دانلود طرح احداث نهالستان 21 ص

👇کلمات کلیدی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق چرخه سیستم مدیریت دانش;پیشینه تحقیق چرخه سیستم مدیریت دانش;مبانی نظری چرخه سیستم مدیریت دانش;مبانی نظری;پیشینه تحقیق;چرخه سیستم مدیریت دانش