👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت انرژی زمین گرمایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

•اولین نیروگاههای زمین گرمایی:

اولین استفادههای مكانیكی از انرژی زمین گرمایی در سال 1897در لادرلو در ایتالیا

صورت گرفت.كه ظرفیت آن درسال 1914 به5/8مگا وات و در سال 1944به 127

رسید.دراواخر جنگ جهانی دوم این نیروگاه تخریب شد.ولی پس از جنگ دوباره بازسازی شد ودرسال1981به تولید 360مگا وات رسید.درسال 1958 دومین نیروگاه دروایراكی نیوزلند ساخته شد.درسال 1967منابع گیزرز كالیفرنیا در آمریكا و پس از آن برخی منابع هیدروترمال از نوع مایع در ژاپن ونیوزلند گسترش یافت.

در سال 1967میزان برق تولیدی از این انرژی به 1325مگاوات رسید.

تاسال1995از این انرژی درسطح دنیا حدود9000 مگا وات برق وبیش از 11000

مگا وات انرژی حرارتی برای مصارف مختلف تولید میگردید. • • • • • • • • • • •

•انواع منابع انژی زمین گرمایی:

•1 -انرژی هیدرو ترمال

•2 -لایه های تحت فشار

•3 -تخته سنگهای خشك وداغ

• 4-توده های مذاب

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکتهای سهامی بر اساس قانون تجارت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لنت ترمز خودرو پاورپوینت آنتروپومتری و ارگونومی در معماری مبانی نظری و پیشینه تحقیق تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری