👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود تحقیق كمك فنر دو جداره بی فشار 53 ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 82 صفحه

فهرست مطالب عنوان صفحه كمك فنر دوجداره بی فشار 1 ساختار و شیوه كاركرد 1 هواگیری و موازنه حجم 4 رینگ آب بند میله پیستون با پیستون راهنما 6 محفظه سیلندر مخزن روغن لوله محافظ 9 كمك فنر برای موقعیت كاری دشوار خودروی سواری 10 روشهای تولید 11 كمك فنر دو جداره با فشار 12 كمك فنر یك جداره با فشار 15 ساختار و شیوه كاركرد 16 رینگ آب بند میله پیستون راهنما 18 محاسن و معایب 20 بررسی نیروی میرایی 21 نیروی هیدرولیكی میرا كننده 22 منحنی مشخصه كمك فنر 22 میرایی كاهنده ،افزاینده و خطی 25 نسبت كشش به فشار 27 شیوه انتخاب و نوع فنر بندی 29 محاسبه نسبت میرایی كل خودرو محور چرخها 31 میرایی موثر در نقطه تماس با چرخ 32 مثال عددی 38 میرایی اصطكاك 40 عوامل موثر بر میرایی 43 میرایی تئوری و حقیقی 45 تلرانس میرایی 46 كاهش اثر میرایی 48 روغن كمك فنر 50 كمك فنر دو جدارة بی فشار كمك فنر دو جدارة بی فشار ارزانترین و اقتصادی ترین نوع كمك فنر هیدرولیكی برای خودروی سواری است.

اصلاح بی فشار بیانگر آن است كه سطح روغن در حالت سكون كمك فنر و در دمای محیط (دمای متعارف) در فشار اتمسفر قراردارد.

دراینجا فشاری كه هنگام فشرده شدن كامل كمك فنر،افزایش دما یا در كمك فنر بادی كمكی به دلیل پخشش تنش (فشاری)در آب بند به سطح روغن وارد می شوند،در نظر گرفته نمی شوند،زیرا مقادیر آن ناچیز و از این رو قابل اغماض است.

ساختار و شیوة كاركرد شكل 2-1 ساختار كمك فنر را نشان می دهد.

این طبق اصول كاركرد كمك فنر كه طبق اصول كاركرد كمك فنر دو جداره عمل می كند،از یك محفظة كار (لوله سیلندر 2 به نام لولة‌فشار)تشكیل شده است.

این لوله از پایین به شیرهای زیرین و از بالا به راهنمای میلة پیسون 8 و رینگ آب بند 5 محدود می شود.

میلة پیسون 6 بین راهنمای میلة پیسون و آب بند حركت می كند.

میله پیسون از یك سو به پیسون1(واقع در محفظه كار) و از سوی دیگر به مفصل چشمی بالایی و لولة حفاظ متصل است.

لوله سیلندر 2 در داخل لولة‌ دیگری قرار دارد كه به لولة بیرونی 3 یا لولة نگهدارنده موسوم است.

از آنجا كه این كمك فنر در لوله دارد،كمك فنر دو جداره نامیده می شود.

بین لولة‌سیلندر 2 و لولة بیرونی 3،محفظة تعادل فشار C ایجاد می شود كه حدودتاً تا شكل 2-1: كمك فنر دو جدارة ساخت شركت بوگه با اتصالات چشمی در هر دو انتها.

از آنجا كه محفظة تعادل فشار را درپیرامون محفظة‌كار كمك فنر طراحی كرده اند،در شكل،مجموعة شیر پیسون و شیر زیرین 4 را كه در انتهای محفظة كار قراردارد،می بینید.

شكل 2-3 شیوة كاركرد كمك فنر دو جداره را نشان می دهد.

شكل 2-2:شیوة كاركرد كمك فنر دوجداره نیمه روغن دارد.

اما محفظة كار را از روغن كاملاً پر می كنند.

لولة نگهدارنده 3 از طرفی به راهنمای میلة پیسون و از سوی دیگر به كلاهك 1 كه شیر زیرین را نگه می دارد،وصل می شود و پیش تنیدگی درونی مجموعه را كاملاً تأمین می كند.

در قسمت زیرین كلاهك،اتصال چشمی را جوش می دهند.

البته برای اتصال كمك فنر به شاسی می توان به جای مفصل چشمی از اتصالات پینی استفاده كرد،هنگام جمع شدن چرخ،اتصالات بالا و پایین كمك فنر به یكدیگر نزدیك می شوند و به این ترتیب میلة پیسون 6 و همراه آن پیسون 1 كه در انتهای آن

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل فضای شهری (پل معلق آمل) کتاب مفاهیم پایه تجارت الکترونیک مدیریت استراتژیک کسب و کار خانگی اینترنتی فوق جدید پاورپوینت نقش هنر در پیشگیری از اعتیاد تئاتر درمانی (سایكو درام)