👈 فروشگاه فایل 👉

معماری سبز

ارتباط با ما

... دانلود ...

در این فایل 37 صفحه ای در خصوص ساختمانهای دوستدار محیط زیست بحث شده است . استفاده از مصالح مطابق با محیط زیست و انرژیهای پاک و اجرای بام سبز میباشد.

👇محصولات تصادفی👇

جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه(COS) طرح مالی شركت باربری وحید بار آشنایی با پروتکل های SLIP و PPP پاورپوینت بیمه آتش سوزی