👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت پروژه شناخت فضا

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت پروژه شناخت فضا

معرفی موقعیت فضا در حوزه فرادست با نقشه —-تشریح دسترسی ها به فضا روی نقشه —2- معرفی کالبد فضا —- نقشه سه بعدی فضا برای معرفی موقعیت ارتفاعی (ایزومتریک کلی) —معرفی جداره ( کلیات جداره شامل خط آسمان، خط پایه، تناسبات ،مصالح، رنگ ،بازشوها، —معرفی کف فضا (نحوه تقسیم کف+ مصالح و رنگ ) —معرفی عناصر مستقر در فضا به صورت نقشه ( و عکس ازجزئیات عناصر) —3-معرفی فعالیتها با نقشه و معرفی جزئیات رفتارها با عکس همراه با مکان دقیق وقوع رفتار روی نقشه —4-معرفی کیفیتهای فضائی به صورت عکس —- کیفیتهای عناصر(تنش، شدت و...) —-کیفیتهای کلی رابطه بین عناصر(تعادل و تناسب و...) —کیفیتهای رابطه بین یک عنصر با بقیه عناصر(تاکید ،مزیت ...)

👇محصولات تصادفی👇

نمونه سوال مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دانشگاه آزاد تبریز بررسی عملكرد رله پیلوت در شبكه فوق توزیع طرح توجیهی کار: طلا و جواهرسازی پاوپوینت آندره گدار پاورپوینت بررسی ساختمان های خورشیدی(انرژی های خورشیدی در ساختمان ها)