👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق پیش بینی هوشمند حملات قلبی با استفاده از تکنیک های داده کاوی و شبکه های عصبی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقدمه

بیان مسئله

داده کاوی

مراحل فرآیند داده کاوی

روش تحقیق

انواع روش های داده کاوی

شبکه های عصبی

ویژگی های شبکه های عصبی

آینده داده کاوی

نتیجه گیری

داده کاوی :

•داده کاوی فرآیندی برای کشف روابط معنی دار، الگو ها و گرایشات بوسیله بررسی حجم زیادی از داده های ذخیره شده در پایگاه های داده می باشد که این کار با استفاده از تکنولوژی شناخت الگوها انجام می شود. این تکنولوژی ها بر پایه تکنیکهای آماری و ریاضی می باشند

👇محصولات تصادفی👇

چگونه به کمک راهکار های مختلف پرخاشگری را برطرف کنم مقاله انواع سد گزارش کاراموزی فرایند تولید شرکت مینو پاورپوینت شناخت فضا و تحلیل کالبدی پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان (MTEBI)