👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق درباره ماهواره های فضایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

*تحقیق درباره ماهواره های فضایی*

فهرست

عنوان صفحه

ماهواره نخستین 4

نخستین پرتابها 5

ساختمان ماهواره ها 7

ابرها در زیر ماهواره ها 8

تصویرسازی با اعداد 10

تلسكوپ ماهواره ها 11

رؤیت دنیای نامرئی 13

تعمیرات پرهزینه ی ماهواره ها 14

منابع تحقیق 16

مقدمه

حقیقی از یك رویا

ای گروه جن وانس اگر می توانید از كرانه های آسمان وزمین راه فراری یافته بگریزید این كار را بكنید. لیكن از حساب ما وعذاب ما گریزی ندارید مگربا حجت وعذر موجه آیه سوم از سوره شریفه الرحمن

شاید از آن زمان كه قابلیتی چشم به آسمان دوخته بود تا از پرنده ای نحوه دفن كردن هابیل را بیاموزد یا شدادها وفرعونها بربال پرندگان غول پیكركجاوه می‌ساختند رویای پروازدر اندیشه آدمی بود.

وچون انسان ذاتا كنجكاو وجستجو گر آفریده شده هرگز نسبت به پدیده های دنیای اطراف خود متفاوت نبوده است وهمه اختراعات وكشفیات دانشمندانه رشته های مختلف علمی وحتی بوجود آمدن علم ودانش بمنظور اغناء همین عزیزذاتی بوده است وازآنجا كه طبیعت خلقت آدم با هدف تكامل خویش و پدیده های اطراف اوست انسان نمی تواند به چراهای ماورای خود بی تفاوت مانده ودر جهت پاسخ یافتن برنیاید وقرآن كریم این آیات روحبخش وهدایت گرد درآیه از سوره های خویش اعجاز خود را نمایان می سازد تا متقین راه تكامل خویش را بازیابند وقتی خداوند در دومین آیه از سوره بقره به این امر اشاره می كند كه قرآن كتاب متقین است به یقین به این معنی نیست كه قشرخاصی از مردم باید از این كتاب استفاده كنند بلكه هدف ازبیان این مطلب آن است آ آن كه درآیات این كتاب تدبر می كنند وبه فرامین آن با ایمان واعتقاد عمل می كنند لایقان واقعی این كتابند وتاریخ اسلام انواع قرآن خوانها را نشان داد. عمروعاص عبدالرحمن بن معجم مرادی هریك به نوعی قرآن خوان بودند اما یكی قرآن را (بزاری برای خود نمائی وفریب ودیگری قرآن را وردی از روی تحجروتعصب جاهلانه مورد استفاده قرار میدادند وعلی (ع) و حسین (ع) وفاطمه (س) وزینب (س) وابن سیناء وابوریحان، و... با تدبروژرف نگری درآیات الهی خود را در لایق بودن به خواندن آن معرفی می كردند در سومین آیه سوره الرحمن با توجه به اینكه مفسرین گرانقدر اسلام به مجموعه آیه توجه كرده وتفسیر خودرا برمبنای هدف مجموعه آیهتنظیم كرده اند اما ذكر نكات با اهمیت در... آیه بسیار روشن وآشكار می نماید دراینكه جن قبل از انسان می تواند یا توانسته به آسمانها سفر كند چون درآیه برخلاف آیات دیگر نام جن قبل از انسان امده دراینكه مسیر سفر به آسمانها ذكر گردیده ( از كرانه های آسمان ) امروزه هواپیماها از خط مسیر شخصی درفضا جهت پروازاستفاده می كنند ودرانتهای آیه اشاره گردیده كه با حجت و عذر موجه می توان به چنین سفری رفت همین كنجكاوی در یك آیه را با كنجكاوی نیوتون به افتادن سبی از درختی مقایسه كنید ونتیجه ای كه این دانشمند گرانقدر از یك حركت بسیارساده طبیعت گرفته واولین گام واولین حركت را در علم فضا نوردی بنیان نهاده وثابت نموده كه انسان می تواند با هدفی متعالی (حجت) وبا ابزاری قابل اطمینان ( عذری موجه) سفر فضائی ( ازكرانه ها) به كرات دیگر ( آسمانها) دسترسی پیدا كند ورویای دیرین بشر را به حقیقتی آشكار تبدیل نمایند.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق روستای دوز عنبه پاورپوینت محیط بازاریابی (فصل سوم كتاب اصول بازاریابی كاتلر و آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده) فایل پاورپوینت آمار پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن پرسشنامه سازگاری زن و شوهر