👈 فروشگاه فایل 👉

محاسبه مقدار ساعت کارکرد و حقوق و مزایای کاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

فایل محاسبه مقدار ساعت کارکرد و حقوق و مزایای کاری شامل 2 شیت می باشد:

شیت اول محاسبه ساعت موظفی طبق حضور روزانه را انجام می دهد.

و شیت دوم محاسبه میزان حقوق و مزایای مربوطه بر مبنای ساعت حضور وارد شده در شیت اول را انجام میدهد.

*** نکته مهم اینکه : به منظور دریافت خروجی صحیح از این فایل، فقط در کادرهای سفید رنگ مجاز به وارد کردن عدد می باشید و ساعت حضور نیز بایستی بصورت ساعت و اعشاری از ساعت وارد شود، نه بصورت ساعت و دقیقه.

👇محصولات تصادفی👇

چگونه توانستم دانش آموزان متوسطه را به قرآن علاقه مند كنم انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران پاورپوینت بررسی مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی پاورپوینت طرح اقتصادی تولید ماءالشعیر