👈 فروشگاه فایل 👉

هنجاریابی آزمون هوش ویلیامز برای کودکان با نارسایی بینایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

هنجاریابی آزمون هوش ویلیامز برای کودکان با نارسایی بینایی

مشخصات « هنجاریابی آزمون هوش ویلیامز برای کودکان با نارسایی بینایی »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 15 صفحه

نوع فایل: pdf

👇محصولات تصادفی👇

آب شستگی پایه های پلها ریشه هاى درونى تهمت مقاله سیستم مدیریت و نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای كلیه مراكز درمانی كشور پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت پاورپوینت آشنایی با سیگنالهای بیوالکتریک