👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه.....................................................................................2

فصل اول:گردشكار واحد تنظیم روابط كار...........................................5

وظایف شغلی واحد تنظیم روابط كار ................................. 6

گردشكار واحد اشتغال.......................................................7

شرح وظایف عمومی بازرسان كار.........................................8

گردشكار واحد بیمه بیكاری................................................10

شرح وظایف كارشناس بازار كار..........................................11

فصل دوم: نقش نیروی انسانی...........................................................16

پست های ثابت سازمانی....................................................16

پرسنل موجود و توزیع كارهای اداره..................................18

اشنایی با روابط كار صنعتی................................................20

نقش برنامه ریزی و اموزشی..............................................23

سازمان آموزش و فنی حر فه ای.........................................26

فصل سوم: طرح خود اشتغالی............................................................27

بیمه بیكاری.......................................................................33

دانش و سیستم حسابداری.................................................38

هدفهای عمده حسابداری....................................................39

گزارشهای حسابداری...........................................................

عنوان صفحه

گزارشهای درون سازمانی....................................................41

گزارشهای برون سازمانی.....................................................41

مدل و عناصر حسابداری.......................................................46

پایان نامه گزارش...............................................................50

گزارش كل كار امور اجتما عی شهرستان میانه:

مقدمه:

گسترش عدالت اجتماعی.اقتصادی.فرهنگی به ویژه توزیع عادلانه درامدوایجاد فرصتهای شغلی در سطوح مختلف مهارتی مشاغل گونا گون از اهداف برنامه پنج ساله توسه اقتصادی است.

از طرفی توجه به سرمایه گذاری اقتصادی و اجتماعی برای نسل ها ی آینده كشور

به ویژه در زمینه های تغذیه بهداشت و درمان پوشاك آموزش. و رشد فرهنگی اجتناب ناپذیر است. لذا در جهت اجرای هدف برنامه كلان در سطح كشور برنامه ریزی های ما منطقه ای و شهرستانی نیز به منظور شناخت منابع و احتیاجات به نیروی انسانی همرا و هماهنگ با برنامه ریز ی های سایر بخشها الزامی به نظر

می رسد در شرایط كنونی تآمین نیازهای اساسی نیروی انسانی به یك استراتژی مناسب نیاز دارد. تا ضمن ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیرو كار . اقدامی مناسب

در جهت توسعه برنامه های اقتصادی انجام گیرد. باید دانست مشكلات در زمینه

فراهم كردن فرصتهای كافی اشتغال وجود دارد كه حل این معضل در یك برنامه

ریزی بلند مدت و با تعین سیاستها و خط مشی منطقی امكان پذیر خواهد بود.

برنامه ریزی نیرئی انسانی و اشتغال عامل هماهنگی جمعیت فعال با نیازهای برنامه توسعه اقتصادی . اجتماعی در شهرستان . ومنطقه و كل كشور است.

دستیابی به هدفهای مورد نظر در قالب برنامه های عمرانی نخواهد شد مگر اینكه

امكانات و تسهیلات مورد لزوم برای تجهیز نیروی انسانی و تربیت انها برای امراز مشاغل جدید در برنامه های تولید(كشاورزی. صنعت ) و خدمات ارزیابی شود.

وظایف واحدهای استانی و وزارت كار و امور اجتماعی:

1-رسیدگی به اختلافات و شكایات كارگری و كارفرمایی از طریق تشكیل مراجع

حل اختلاف.

2- راهنمایی و ارشاد كارگران در مورد چگونگی انعقاد پیمان های دسته جمعی

3- برسی طرحهای بهره وری و رسیدگی به قراردادها . پاداش افزایش تو.لید

4- انجام خدمات لازم در زمینه اجرای قانون و مقرات بیمه بیكاری

5- ارائه طرحهای تیپ اشتغالزا به متقاضیا ن و نظارت بر اجرای انها

6- ایجاد توسه و نگهداری مجمو عه ورزشی . تفریحی. وفرهنگی كارگران

7- انجام امر مربو ط به اشتغال ابتاع خارجی بر اساس مقررات و دستور العملهای مربوط

8- انجام امور مربوط به تشكیلات كارگری و كارفرمایی با توجه به قوانین و مقررات و آئین نامه های زیربط

9- اجرا قانون و ائین نامه های تشكلهای كارگری و كارفرمایی در سطح استان

10- انجام امور حقوقی مربوط به حوزه عملكرد در حدود اختیارات یا هماهنگی واحد حقوقی

شرح وظایف عمومی بازرسان كار::

1- انجام بازرسی دوره ای از كارگا ههای حوزه عملكرد طبق برنامه به منطور نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون كار.

2- انجام بازرییهای مخوردی بنا به درخواست متقاضیان در كاییه زمینه های قانون كار و مصوبات شورای عالی و شو رای عالی حفاظت فنی(پروانه تاسیس-پروانه بهره برداری).

3- ابلاغیه پیشگیری از بروز حوادث مشابههجهت اجرای مقررات حفاظت فنی كار گاهها .

4- مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی به عنوان ضابط دادگستری در چهار چوب قانون كار.

5- شناشایی عوامل و شرایط خطر سازی دستگاهای خطرناك و حادثه آفرین در كار گا ها و انجام اقدامات قانونی جهت جلو گیری از ادامه فعالیت آنها با توجه به مقررات ماده 105 قانون كار.

6- شركت در جلسات كمیته حفاطت فنی و بهداشت كارگا هها و برسی صورت جلسه كمیته های حفاظت فنی و بهداشت كار گا هها و ارائه راهكارها و دستورالعملهای ایمنی به كارفرمایان جهت ایجاد شرایط ایمنی محیط كار .

7- راهنمایی موسسین به منظور برسی نقشه های ساختمان كارگهای جدیدالاحداث و توسعه كارگاهی.

8- انجام تحقیقات لازم در خصوص ثوابق كار شاكیان ارجاعی از مراجع حل اختلاف

9- معرفی كار فرمایان متخلف از ضوابط و مقررات قانونی به مراجع قضایی و پیگیری تا حصول اطمینان.

10- حضور در مراجع حل اختلاف به عنوان كارشناس خبره مطلع (در موارد لزوم)

11- بازرسی و برسی حوادث ناشی از كار و تهیه گزارش لازم و ارسال ان به وراجع درخواست كننده (انتظامی و قضایی ) .

12- برسی مجدد حوادث در قالب هیتهای كار شنلسی بنا به درخواست مراجع قضایی و اعلام نظر كارشناسی.

13- حضور فعالانه در تنشههای اعتصاب كارگری و راهنمایی كارگران و كارفرمایان

و انجام خدمات ضروری جهت ایجاد آرامش در محیط كارگاهها با حفظ حقوق و تكالیف

كارگران و كارفرمایان در كارگاهها .

14- حضور در جلسات كارگران و كارفرمایان به منظور انتقعاد پیمان دسته جمعی

15- پیشنهاد اصلاح یاتغیر متون آئین نامه ها و دستور العملهای حفاظت فنی .

👇محصولات تصادفی👇

مقاله درمورد درون مغز یک فرد الکلی چه می گذرد ؟ دانلود پاورپوینت سازماندهی، سازماندهی پویا (فصل سوم کتاب مدیریت عمومی الوانی) معماری مساجد مختلف در شهر یزد پاورپوینت بررسی جوشکاری فولاد دانلود بررسی مشكلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهكارهای توسعه صادرات 80 ص